Současnost Jednoty pro zvelebení hudby 

JEDNOTA PRO ZVELEBENÍ HUDBY V ČECHÁCH, obnovená při Pražské konzervatoři pro její podporu a rozvoj, byla založena u příležitosti 200. výročí založení původní JEDNOTY PRO ZVELEBENÍ HUDBY V ČECHÁCH
31. března 2010
My, současníci,
respektujeme zákonitosti historického vývoje. Dějiny se nedají vrátit, zastavit ani měnit. Ani my nemáme v úmyslu měnit náhled na cokoliv v historii Pražské konzervatoře. Naopak chceme navázat na hodnoty, jejichž důležitost a sílu znali naši předchůdci, hodnoty, jimiž se sami řídili, které ctili a všestranně je podporovali. 
Je naší milou povinností pokusit se navázat na tvůrčí a myšlenkové dědictví prvních zakladatelů Pražské konzervatoře, pokračovat po mnoha letech tam, kde oni museli z historických důvodů svoji činnost ukončit a  dnešním znovuobnovením Jednoty jim tak vyjádřit náš dík.
Hlavním cílem nově obnovené JEDNOTY PRO ZVELEBENÍ HUDBY V ČECHÁCH není dnes již finanční zajištění chodu Pražské konzervatoře, to na sebe úspěšně již v roce 1918 převzal stát, ale především veřejná podpora hudby a umění.  K tomu patří - stejně jako před 200 lety - všestranná podpora studentů Pražské konzervatoře ve všech představitelných formách, podobách a aktivitách, kterých jsme schopni.
Těžko lze dnes již naplnit známé rčení „Co Čech, to muzikant“, ale povědomost, že Čechy jsou konzervatoří Evropy, opouštět netřeba.
Členy přípravného výboru pro obnovení a Rady Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách si můžete prohlédnout zde: