Angažujme se ve prospěch mladých a talentovaných!


Chcete-li udělat dobrou věc, neváhejte a podpořte v souladu s posláním Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách Pražskou konzervatoř. Vaše podpora bude směřována zejména ve prospěch její studentů a rozvoje jejich talentu. Přímo zde, na našich webových stránkách, tak můžete učinit zakoupením Darovacího certifikátu v hodnotě 1 000,- Kč, 2 000,- Kč, 5 000,- Kč nebo 10 000,- Kč.
A můžete tak učinit jako fyzická, i právnická osoba.
Vzory certifikátů a darovacích smlouv naleznete níže.

Formulář


Fyzická osoba Firma (právnická osoba)Přeji si být zveřejněn v seznamu dárců na těchto webových stránkách.

Darovací certifikáty a smlouvy k nahlédnutí