Vladimír Kovář - člen Rady Jednoty

img.PNG
Vladimír Kovář je majitelem společnosti Unicorn, intenzivně se věnuje strategickému řízení svých podniků, vizi a vývoji platformy Unicorn ES, internetové služby Unicorn Universe a metodiky Unicorn ES Powered Company.
Studoval na ČVUT na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské obor Matematické inženýrství. Je absolventem doktorandského studia v oboru Řízení podniků
v souvislosti s informačními systémy a znalostním managementem.
Pravidelně přednáší studentům na vysokých školách informatiku
a management. Osobně se věnuje řadě různých charitativních projektů.
Kromě svého největšího koníčka jménem Unicorn skládá písně, hraje
na kytaru a rád relaxuje při nejrůznějších sportovních aktivitách, jako je plavání, lyžování, horolezectví, turistika, cyklistika, tenis, jízda na koni a jachting.
vladimir.kovar@unicornuniverse.eu