Založení původní Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách

Původní Jednota pro zvelebení hudby v Čechách byla založena 31. března 1810.
list-dot.gifPředcházelo tomu setkání několika vlasteneckých přátel, kteří 25. dubna 1808 zveřejnili následující prohlášení:
„Jelikož umění hudební v Čechách jindy kvetoucí nyní tak bylo pokleslo, že i v Praze jen s tíží lze jest sestaviti dobrý úplný orchestr, a mimoto mnoho nástrojů jen nedostatečně nebo vůbec ani obsaditi se nedá, spojili se nížepsaní k tomuto účelu a s tím úmyslem, aby umění hudební v Čechách opět povznesli a zvelebili.
Prvním a nejpřiměřenějším prostředkem jest dle mínění jejich, aby pro každý jednotlivý nástroj nalezen a ustanoven byl výborný umělec, který by zvláštní smlouvou se zavázal k té povinnosti, že po několik roků bude nejenom na svůj nástroj v orchestru hráti, než i několik jemu přidělených žáků na nástroji tomto vyučovati a cvičiti.
Pro tyto nástroje, pro které by zde v Praze nebylo lze nalézti umělců vynikajících, povolati se mají umělci z ciziny a vyjednati se má s nimi totéž, s týmiž podmínkami.
Aby se výlohy k tomu potřebné uhradily, zavázali se níže podepsaní k určitým ročním příspěvkům na šest let po sobě jdoucích a zvou tímto veškeré milovníky a přátele umění hudebního, aby se s nimi k témuž účelu spojili a upsáním příspěvků, nejméně 100 zl. stříbra obnášejících, co zakladatelé k dosažení navrhovaného účelu, totiž ku zvelebení umění hudebního v Čechách napomáhali.“
Byli to tito pánové, kteří tvořili přípravný výbor Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách:
list-dot.gifFrantišek Josef hrabě z Wrtby
list-dot.gifFrantišek hrabě ze Šternberka
list-dot.gifJan hrabě z Nostitzů
list-dot.gifKristian hrabě Clam-Gallas
list-dot.gifBedřich hrabě z Nostitzů
list-dot.gifKarel hrabě a pán na Firmianě
list-dot.gifJan hrabě z Pachty
list-dot.gifFrantišek hrabě z Klebelsberka
img.PNG
list-dot.gif31. března 1810, když se k myšlenkám prohlášení přihlásili další šlechtici, bylo ustaveno soukromé sdružení nesoucí úřední název JEDNOTA PRO ZVELEBENÍ HUDBY V ČECHÁCH (Verein zur Beförderung der Tonkunst in Böhmen).
Zakládajícími členy Jednoty podle zakládací listiny byli tito šlechtici:
Vilém kníže Auersperg, Jiří František hrabě Buquoy, Josef hrabě Caretto-Millesimo, Fridrich hrabě Clam-Gallas, Kristian hrabě Clam-Gallas, hraběnka Clam-Gallas, Karel Josef hrabě Clam-Martinitz, Johann kníže Clary-Aldringen, Vilemína hraběnka Szapáry (roz. Clary), Joseph hrabě Colloredo, Rudolf Joseph kníže Colloredo-Mannsfeld, Wolfgang hrabě Czernin, František Antonín hrabě Desfours, František Josef kníže Dietrichstein-Proskau-Leslie, Maria Václav hrabě Bořek-Dohalský, Karl hrabě Firmian, Franz hrabě Hartig, Friedrich hrabě Hartig, František baron Hildprandt, Jan Rudolf hrabě Chotek, Leopold hrabě Küenburg, Ferdinand kníže Kinský, Leopold hrabě Kinský, Filip hrabě Kinský, Vojtěch hrabě Klebelsberg, František hrabě Klebelsberg, František hrabě Kolowrat-Libštejnský, Jan hrabě Lažanský z Bukowé, August hrabě Ledebur-Wicheln, Anton kníže Lobkowicz, Josef kníže Lobkowicz, Friedrich hrabě Nostitz-Rieneck, Johann hrabě Nostitz-Rieneck, Josef hrabě Nostitz-Rokytnice, Jan hrabě Pachta z Rájova, František hrabě Příchovský, Louis kníže Rohan, František Josef starohrabě Salm, František hrabě Schlik, Antonie Josefa hraběnka Nostitzová (roz. Schlik), Josef II. kníže Schwarzenberg, Kašpar hrabě Sternberg, František hrabě Sternberg, Josef hrabě Sweerts, Leopold hrabě Thun-Hohenstein, František hrabě Thun-Hohenstein, Ferdinand kníže Trauttmansdorff, Ernest hrabě Waldstein, Alfred kníže Windischgrätz, Weriand hrabě Windischgrätz, Eugen hrabě Wratislav, Josef hrabě Wratislav, Rudolf hrabě Wrbna, František Josef hrabě Wrtba, Vincenz baron Zessner von Spitzenberg. 
Během dalších desetiletí se k 55 zakládajícím členům přidávali stále noví členové.
list-dot.gif24. dubna 1811 byl na Pražské konzervatoři zahájen první školní rok. Jednota konzervatoř založila pro praktické naplnění myšlenek prohlášení a více než sto let ji sama financovala a řídila. Aniž by byla Jednota informována a bylo s ní jednáno, byla Pražská konzervatoř krátce po vyhlášení Československé republiky odevzdána dekretem č.579 ze dne 2. prosince 1918 do správy vládnímu komisaři a správou školy byl pověřen sedmičlenný poradní sbor.
list-dot.gif31. prosince 1918 se následně valná hromada Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách usnesla na zastavení činnosti sdružení
Zajímají Vás další historické souvislosti? Pak se podívejte na