Zakládající členové Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách 1810

na zakládající listině: Wilhelm Fürst Auersperg
 • Vilém 6. kníže Auersperg (9.8.1749 Vídeň-16.3.1822 Praha)
 • statek: Vlašim, pohřben ve Vlašimi
 • od roku 1800 hlava rodu, v době založení Jednoty mu bylo 61 let
 • manželství: 16.2.1776 Doksy - Leopoldina Františka hraběnka z Waldsteina (8.8.1761 Mnichovo Hradiště-30.11.1845 Praha)
 • manželé měli 7 dětí, 4 dcery a 3 syny
na zakládající listině: Georg Graf Bouquoi
 • Jiří hrabě Buquoy (7.9.1781 Brusel-19.4.1851 Praha)
 • v době založení mu bylo 61 let, po bezdětném Janu Nep. Josefovi (1741-1803) dědil majorát, v letech 1829-1836 držel Jemniště, 1841 koupil Vršovice a Nusle
 • manželství: 15.07.1806 Vídeň - Gabriela hraběnka z Rottenhanu (16.1.1784 Vídeň-21.3.1863 Červený Hrádek)
 • po otci Jindřichovi Františkovi dědila Červený Hrádek, 1836 koupila Hauenstein, manželé měli 5 dětí, 4 dcery a 1 syna
 • Jiří hrabě Buquoy měl rád hudbu, podporoval nadané umělce, například Václava Jana Tomáška. zabýval se fyzikou a filozofií, byl zakládajícím členem Vlasteneckého muzea; Na svých statcích zaváděl moderní hospodářské reformy, jako první v Čechách zakoupil například v roce 1803 parní stroj.
na zakládající listině: Joseph Graf Carretto-Millesimo
 • Jan Josef hrabě Caretto-Millesimo (28.1.1788-1852), poslední člen české větve rodu
 • 1. manželství: 24.9.1809 - Karolina Sofie Sendražická ze Sendražic (1780-26.11.1810)
 • 2. manželství: 24.4.1813 - Terezie von Royss 
 • Caretto-Millesimové přišli do Čech v 17. století z Itálie a pocházeli z markrabat ze Savony. V Čechách vlastnili např. Ronov nad Doubravou, třemošnické panství, Vilímov.
na zakládající listině: Fürst Trauttmansdorff
 • Ferdinand kníže z Trauttmansdorff-Weinsbergu (12.1.1749 Vídeň-27.8.1827 Vídeň).
 • hraběti Ferdinandu byl udělen 10.4.1805 český knížecí titul děděný primogeniturně se jménem kníže z Trauttmansdorff-Weinsbergu a Neustadtu am Kocher, okněžnělý hrabě z Umpfenbachu, svobodný pán na Gleichenbergu, Negau, Burgau am Totzenbach;
 • působil také v habsburských službách v zahraničí, ve Francii a Nizozemí státní a konferenční ministr;
 • v roce 1789 rytíř Řádu zlatého rouna (jako v pořadí 828.držitel vyznamenání od roku 1430)
 • statky: Horšovský Týn
 • manželství: 18.05.1772 Vídeň - Karolina hraběnka z Colloreda (14.2.1752 Vídeň-20.9.1832 Vídeň)
 • manželé měli 10 dětí, 5 dcer a 5 synů
img.PNG
Další zakládající členové:
Fridrich hrabě Clam-Gallas, Kristian hrabě Clam-Gallas, hraběnka Clam-Gallas, Karel Josef hrabě Clam-Martinitz, Johann kníže Clary-Aldringen, Vilemína hraběnka Szapáry (roz. Clary), Joseph hrabě Colloredo, Rudolf Joseph kníže Colloredo-Mannsfeld, Wolfgang hrabě Czernin, František Antonín hrabě Desfours, František Josef kníže Dietrichstein-Proskau-Leslie, Maria Václav hrabě Bořek-Dohalský, Karl hrabě Firmian, Franz hrabě Hartig, Friedrich hrabě Hartig, František baron Hildprandt, Jan Rudolf hrabě Chotek, Leopold hrabě Küenburg, Ferdinand kníže Kinský, Leopold hrabě Kinský, Filip hrabě Kinský, Vojtěch hrabě Klebelsberg, František hrabě Klebelsberg, František hrabě Kolowrat-Libštejnský, Jan hrabě Lažanský z Bukowé, August hrabě Ledebur-Wicheln, Anton kníže Lobkowicz, Josef kníže Lobkowicz, Friedrich hrabě Nostitz-Rieneck, Johann hrabě Nostitz-Rieneck, Josef hrabě Nostitz-Rokytnice, Jan hrabě Pachta z Rájova, František hrabě Příchovský, Louis kníže Rohan, František Josef starohrabě Salm, František hrabě Schlik, Antonie Josefa hraběnka Nostitzová (roz. Schlik), Josef II. kníže Schwarzenberg, Kašpar hrabě Sternberg, František hrabě Sternberg, Josef hrabě Sweerts, Leopold hrabě Thun-Hohenstein, František hrabě Thun-Hohenstein, Ernest hrabě Waldstein-Wartenberg, Alfred kníže Windischgrätz, Weriand hrabě Windischgrätz, Eugen hrabě Wratislav, Josef hrabě Wratislav, Rudolf hrabě Wrbna, František Josef hrabě Wrtba, Vincenz baron Zessner von Spitzenberg.
img.PNG
Dále si přečtěte: