Koncert pro klavír Steinway, 31.03.2011

Dne 31.03.2011 předala Jednota pro zvelebení hudby v Čechách zejména díky finanční podpoře p. Vladimíra Kováře a společnosti Unicorn a. s. Pražské konzervatoři zbrusu nové klavírní křídlo značky Steinway & Sons.
Po úvodním slovu pana Marka Ebena předala předsedkyně Rady Jednoty hraběnka Adrienne von Korff-Kerssenbrock certifikáty dokládající čestné členství v Jednotě pro zvelebení hudby v Čechách prof. Josefu Kouteckému a Ernstu Waldstein-Wartenbergovi. Poté již následovalo oficiální předání daru - klavírního křídla Steinway & Sons k rukám ředitele Pražské konzervatoře Pavla Trojana. Pan Vladimír Kovář v rozhovoru s Markem Ebenem vysvětlil důvody, proč se rozhodl dlouhodobě podporovat studenty Pražské konzervatoře, přiblížil složitý výběr toho správného nástroje v továrně v Hamburgu a využil právo prvního "hrábnutí" do kláves tohoto krásného nástroje.
Následoval samotný Koncert pro klavír Steinway, na kterém vystoupili Andrea Vavrušová, absolutní vítězka nedávné soutěže českých konzervatoří, teprve 12letý, avšak hvězdný talent Matyáš Novák, absolvent konzervatoře Lukáš Klánský spolu se svým otcem, světovým virtuózem Ivanem Klánským a Walter Hofbauer. V druhé půli zazněla část ze Smetanovy Mé vlasti, se kterou bude letos symfonický orchestr Pražské konzervatoře zahajovat také festival Pražské jaro. Orchestr dirigovala Miriam Němcová.