Adventní koncert - Napříč generacemi

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Adventní koncert - Napříč generacemi
Místo
kostel Nejsvětější Trojice, Vysoké Studnice
Datum
08.12.2019
Žadatel o grant
Karta studenta - Habermann Alfred

Další doplňující informace o akci

Již pošesté se konal Adventní koncert ve Vysokých Studnicích.
Letošní podnázev koncertu “Napříč generacemi” nebyl zvolen pouze kvůli tomu, že se představila profesorka Edita Keglerová, společně se svým studentem Alfredem Habermannem, s kterým zahráli na dvě cembala, ale také proto, že program představil z velké části hudební umění rodiny Bachů. Zazněl např. Koncert pro dvě cembala od J. S. Bacha nebo Duetta do C. P. E. Bacha. Program zpestřila také houslistka Marie Hasoňová, která přednesla společně s Alfredem Habermannem Telemannovu Sonátu G dur.
Kostel byl plný a účinkující si vysloužili dlouhý potlesk.
6ef86861-8590-469f-9fa7-bcf5df7a7afb.JPG    25c4565d-7db6-4004-bc56-53a32c7a781c.JPG    e441c39d-0ca8-40b1-be8d-62dba1a633e6.JPG