Koncert ve Schwarzenberskem sále

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Koncert ve Schwarzenberskem sále
Místo
Schwarzenberský sál, Třeboň
Datum
12.10.2019
Žadatel o grant
Karta studenta - Šulc Martin

Další doplňující informace o akci

V sobotu jsem spolu se svou sestrou Andrejou Šulcovou zahrál koncert pro Schwarzemberský spolek. Na koncertě zazněly skladby Domenica Scarlattiho, Petra Fialy, Viacheslava Semionova, Simona Garcii, Astora Piazzolli...
Koncert se moc povedl. Po skončení jsme slyšeli jen kladné ovace.