Koncert při příležitosti státního svátku

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Koncert při příležitosti státního svátku
Místo
kostel Navštívení Panny Marie a sv. Václava, Dolní Kalná
Datum
27.10.2019
Žadatel o grant
Karta studenta - Habermann Alfred

Další doplňující informace o akci

V neděli 27. října se odpoledne sešli posluchači, aby vyslechli koncert v kostele Navštívení Panny Marie a sv. Václava v Dolní Kalné. Koncert, při kterém jsme si připomněli vznik Československého státu, ale i blížící se 30. výročí Sametové revoluce, byl průřezem literatury všech období.
Na úvod koncertu zazněla česká hymna, kterou zazpívala Monika Machovičová, následovaly skladby z období baroka od G. F. Händela, G. P. Telemanna v podání flétnisty Tomáše Závory a Alfreda Habermanna. Koncert pokračoval vložkou české hudby od Antonína Dvořáka a jeho třech písní, které vystřídala hudba 20. století franouzských skladatelů - bratří Louise a Reného Viernových. Na závěr koncertu zazněla Modlitba pro Martu, která je "hymnou" již výše zmiňované Sametové revoluce.
Koncert_2019_02-R.jpg    Koncert_2019_12-R.jpg