Smíšený pěvecký sbor Punkt v Oslo

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Smíšený pěvecký sbor Punkt v Oslo
Místo
Metodistkirke pa Bjolsen, Oslo
Datum
30.03.2019
Žadatel o grant
Karta studenta - Mičková Barbora

Další doplňující informace o akci

Pěvecký koncert Punktu se uskutečnil v kostele Metodistkirke pa Bjolsen v Oslu. Na koncertě sbor spolupracoval s místním sborem Gregos, který se věnuje zejména gospelovému zpěvu. Celým koncertem nás vedla sbormistryně Alena Jelínková, která v současné době oba sbory vede. V první půlce Punkt uvedl díla starších i současných skladatelů, v druhé půlce předvedl Gregos zpěv gospelů. Společným zpěvem jsme zakončili celý koncert, na kterém se sešlo početné publikum, dokonce i krajani z Čech. Koncert měl neopakovatelnou atmosféru.20190330_183959.jpg20190330_183741.jpg20190330_181758.jpg