Letní koncert seniorům

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Letní koncert seniorům
Místo
Domov pro seniory, Pečky
Datum
08.08.2019
Žadatel o grant
Karta studenta - Nimburská Eliška

Další doplňující informace

     Dne 8. srpna v 17:00 proběhl koncert v Domově seniorů v Pečkách. V první půlce koncertu zazněla artificiální hudba pro akordeon, ve které jsem posluchačům představila akordeon jako koncertní nástroj, tedy v jiném světle, než v jakém ho znají. Zazněla například Scarlattiho sonata E dur, Schmidtova Toccata No.2 nebo Zřícená katedrála od V. Trojana. Druhá část byla věnovaná lidovým písním, které posluchači znali a které si mohli i zazpívat. Koncert měl úspěch, posluchačům se líbily obě části. Obzvlášť je překvapilo využití  akordeonu i v jiné oblasti hudby. Nakonec jsem musela slíbit, že na podzim se vrátím a vystoupím zde znovu.
domov.jpg       akor.jpg       bab.jpg  ven.jpg  pub.jpg