Bratři Karamazovi

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Bratři Karamazovi
Místo
DAMU, Kaprova
Datum
03.04.2019
Žadatel o grant
Karta studenta - Kratochvíl Filip

Další doplňující informace o akci

Hudbu k představení Bratři Karamazovi napsal Čeněk Vaculík ve spolupráci s akordeonistou Filipem Kratochvílem a Pavlem Husou. Následně bylo společně s herci drama nazkoušeno a opakovaně prováděno. Domnívám se, že i za přispění hudby bude toto představení ještě mnohokrát reprízováno!