Nedělní půlhodinka v brněnském jezuitském kostele

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Nedělní půlhodinka v brněnském jezuitském kostele
Místo
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Brno
Datum
16.06.2019
Žadatel o grant
Karta studenta - Dvořák Lukáš

Další doplňující informace o akci

Na základě velice pozitivní zpětné vazby posluchačů na můj minulý koncert v Brně jsem se rozhodl zde vystoupit i letos. Vše se opět odehrálo u zcela nového a naprosto špičkového koncertního nástroje v jezuistkém kostele Nanebevzetí Panny Marie, který díky své kvalitě zprostředkovává ohromné potěšení z hudby jak nám interpretům, tak zejména i posluchačům. Na úvod zazněla majestátní skladba francouzského romantismu, od které jsme se postupně přesouvali směrem na východ až k varhanní hudbě domácí. Celkově udělal koncert na posluchače velmi pozitivní dojem, jak mi bylo řečeno po závěrečném potlesku. Tato skutečnost mě opravdu těší a motivuje k aktivní přípravě dlaších podobných koncertů.  
                    FullSizeRender.jpg       62129.jpg