Varhanní podvečer na Vyšehradě

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Varhanní podvečer na Vyšehradě
Místo
bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Praha
Datum
02.06.2019
Žadatel o grant
Karta studenta - Dvořák Lukáš

Další doplňující informace o akci

Na závěr mého studia varhan na konzervatoři jsem se pro velmi pozitivní ohlasy po absolventském koncertě rozhodl uspořádat jeho reprízu. Ta se však neodehrála v Sále Martinů na HAMU, ale v mystickém prostředí vyšehradské baziliky s akustikou pro varhanní hudbu tak potřebnou.
Bylo mi potěšením, že mé pozvání přijal i Žesťový soubor Pražské konzervatoře pod vedením Jiřího Šedivého, se kterým jsme na úvod koncertu společně provedli skvělé dílo Cortège od francouzského skladatele 20. stol. Gastona Litaize. Dále zaznělo např. slavné a velmi ceněné dílo pražského varhaníka Jiřího Ropka - Variace na ,,Victimae Paschali Laudes" či díla z per varhanních klasiků, jako byl Jehan Alain či Alexandre Guilmant.
Pevně věřím, že tento koncert ocenili jak posluchači, kteří nemohli na náš absolventský koncert dorazit, tak ti, kdo si tento krásný program rádi vyslechli znovu.