Violový recitál Jakuba Šandery

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Violový recitál Jakuba Šandery
Místo
Domov pro seniory Slunečnice, Na Hranicích 674/18, Praha 8
Datum
10.05.2019
Žadatel o grant
Karta studenta - Šandera Jakub

Další doplňující informace o akci

Violový recitál proběhl ve velmi příjemné atmosféře. Hudební části byly proložené precizně připraveným a poutavým komentářem pana Václava Vomáčky. Posluchače svým výkladem obeznámil s historickým kontextem doby a zároveň je připravil na charakter hudby jednotlivých skladatelů. Velké ohlasy a obdiv vzbudil i violový koncert od posluchače čtvrtého ročníku Pražské konzervatoře Šimona Rahmana.