Jarní koncert

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Jarní koncert
Místo
Refektář MFF na Malostranském náměstí
Datum
08.05.2019
Žadatel o grant
Karta studenta - Kravárik Ján

Další doplňující informace o akci

Na základě spolupráce a přátelství s mladou nadějnou klavíristkou Markétou Vodrážkovou, studující na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži, jsme se rozhodli uspořádat vlastní společný koncert. Jsme velice rádi, že jsme mohli společně vystoupit právě v krásném refektáři Matfyzu na Malostranském náměstí. Mezi nesporné výhody tohoto prostoru pátří zjména to, že je vybaven jak zcela novým klavírem, tak i varhanami. Všichni posluchači se tak mohli těšit na pestrou a velmi netradiční kombinaci nástrojů, jakými klavír, fagot a varhany jsou. Během koncertu se představily výše zmíněné nástroje v sólových skladbách autorů, jako byl např. J. S. Bach, L. v. Beethoven, M. Arnold, B. Martinů či V. Novák. Pro zpestření programu jsme ale zařadili i společnou skladbu pro fagot a varhany - Sonátu d moll od Willema de Fesche. Návštěvnost našeho koncertu nás velmi příjemně překvapila. Bezprostřední zpětná vazba posluchačů i zkušenosti získané díky spolupráci s talentovanými žáky ostatních konzervatoří nás tedy namotivovaly a již nyní se těšíme na další podobné koncerty.
DSC_0121.JPG
DSC_0124.JPG
DSC_0086.JPG