Závěrečný koncert Václava Dlaska

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Závěrečný koncert Václava Dlaska
Místo
Sál Martinů, HAMU
Datum
17.06.2019
Žadatel o grant
Karta studenta - Dlask Václav

Další doplňující informace o akci

Druhý a zároveň poslední koncert studentského projektu "Hlas lesa - koncertní cyklus" se uskutečnil v Koncertním sále Pražské konzervatoře a úspěšně završil mé studium dirigování na Pražské konzervatoři. Publikum podpořilo naše výkony s velkým nadšením a jsme rádi, že jsme toho mohli být součástí.
Program:
W.A.Mozart: Předehra a kvartet "Ah, ah, ah, che ridere" z fragmentu opery Lo sposo deluso
D.Šostakovič: Klavírní koncert č.2
B. Martinů: Serenáda č. 2
B. Martinů: Hlas lesa
První koncert tohoto cyklu proběhl 20.6. na zámku Vinařice u Mladé Boleslavi.
IMG_6859.jpg
IMG_6868.jpg
IMG_6908.jpg
IMG_6931.jpg
IMG_6933.jpg