Stodolní koncert klasické hudby (do stodoly v gala)

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Stodolní koncert klasické hudby (do stodoly v gala)
Místo
Libáň - Křešice 57
Datum
05.07.2019
Žadatel o grant
Karta studenta - Frošová Alžběta

Další doplňující informace o akci

Dne 5. července 2019 proběhl v malé vesnici Křešice u Libáně netradiční koncert klasické hudby posluchačů Pražské konzervatoře. Ve vesnici není kromě budovy SDH žádná společná budova, a tak se hrálo a zpívalo ve stodole. Obyvatelé vsi tak měli možnost se obléct do lepších šatů a vyjít za kulturou. Kromě bohatého občerstvení je ve stodole čekali účinkující: Šimon Rahman (klavír), Alžběta Frošová (zpěv) a Karolína Gregorová (příčná flétna). Programem, který obsahoval různé klasické skladby (viz příloha) s vyjímkou filmových melodií, při kterých si posluchači mohli zavzpomínat na staré české klasiky, provázel majitel stodoly. Na konci se všichni rozloučili společnou písní Nebe na zemi od pánů Ježka, Voskovce a Wericha. Dále zazněly na příklad písně Antonína Dvořáka či Vítězslava Nováka, arie Bedřicha Smetany, věta z koncertu Carla Stamitze, ale i modernější hudba George Gershwina. Celý koncert doprovázela pozitivní nálada nadšených posluchačů, kteří odměnili všechny účinkující bouřlivým potleskem.