Přemysl Berka a Marie Šumníková - Olomouc

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Přemysl Berka a Marie Šumníková - Olomouc
Místo
Komorní sál, ZUŠ Žerotín
Datum
22.03.2019
Žadatel o grant
Karta studenta - Berka Premysl

Další doplňující informace o akci

Dne 22. března 2019 proběhl v ZUŠ Žerotín v Olomouci klavírní koncert Marie Šummíkové a Přemysla Berky. Klavírní dvojice se publiku předvedla jak v sólové hře, tak i ve hře čtyřruční. Program koncertu byl velice pestrý, aby bavil nejen dospělou část obecenstva, ale také i tu dětskou. Hned po Slovanském tanci A.Dvořáka, kde dvojice ukázala smysl pro týmovou práci, zaznělo v podání Marie Šumníkové Preludium a Fuga J. S. Bacha a v návaznosti pak Beethovenova Pastorální sonáta. Další výstup patřil Přemyslu Berkovi, který ukázal své pojetí Chopinovy velice závažné skladby s nacionální a válečnou tématikou - Fantasie f moll. Večer pokračoval dalším Dvořákovým Slovanským tancem. Na podiu pak zůstala Marie Šumníková, která zahrála ne až tak známou Sonátu e moll C. M. Webera. Zakončení celého koncertu patřilo samozřejmě klavírnímu duu - Marie Šumníková a Přemysl Berka se s publikem rozloučili dalším Slovanským tancem A. Dvořáka, tentokrát energickým tancem g moll, kterým končí první díl Slovanských tanců. Obecenstvo je pak odměnilo silným potleskem.
olomouc.jpg