Klavírní koncert Přemysla Berky a Marie Šumníkové

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Klavírní koncert Přemysla Berky a Marie Šumníkové
Místo
ZUŠ Třinec
Datum
01.04.2019
Žadatel o grant
Karta studenta - Berka Premysl

Další doplňující informace o akci

1. dubna 2019 se v třinecké ZUŠ konal klavírní koncert Marie Šumníkové a Přemysla Berky. Mladí pianisté se před zcela plným sálem předvedli jak v sólových výstupech tak i ve čtyřruční hře. Protože se jedná o duo, které již několikrát úspěšně vystoupilo na koncertech a soutěžích u nás i v zahraničí, z výkonů byla slyšet profesionalita a umělecký vyzrálost. Jednotlivé skladby klavíristé komentovali z hlediska historického kontextu a skrytého programu. To publikum také ocenilo nemalým potleskem. K úspěchu přispělo i pestré sestavení programu. Umělci si pro obecenstvo připravili skladby Bacha, Beethovena, Webera, Chopina a Dvořáka. Jako přídavek zaznělo slavné Liebertango od Astora Piazolly. Celý koncert byl nahráván.