Klavírní koncert Přemysla Berky a Marie Šumníkové

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Klavírní koncert Přemysla Berky a Marie Šumníkové
Místo
ZUŠ Habrmanova - Hradec Králové
Datum
02.05.2019
Žadatel o grant
Karta studenta - Berka Premysl

Další doplňující informace o akci

Dne 2. května 2019 se již poněkolikáté uskutečnil v Hradecké ZUŠ koncert Přemysla Berky a Marie Šumníkové. Mladí pianisté předvedli zcela profesionální výkony a to jak v sólové hře, tak i ve hře čtyřruční. Pro posluchačskou zajímavost do programu vložili skladby od autorů různých období. Hned po týmové práci v podobě Dvořákova Slovanského tance zahrála Marie Šumníková Preludium a Fuga od J. S. Bacha a poté následovala neznámá Sonáta od známého skladatele C. M. Webera. Tím se vytvořil pomyslný most do období romantismu. Přemysl Berka se předvedl ve Fantasii f moll od Fryderyka Chopina. Přemysl si pak na pódium zpátky přivolal Marii Šumníkovou a spolu zakončili koncert nádhernou Schubertovou Fantasií f moll. Celý koncert měl ze strany publika velice pozitivní ohlas.