Beethovenský koncert studentů Pražské konzervatoře

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Beethovenský koncert studentů Pražské konzervatoře
Místo
Sál Pražské konzervatoře
Datum
04.03.2019
Žadatel o grant
Karta studenta - Dvořáček Adam

Další doplňující informace o akci

4. března se v koncertním sále Pražské konzervatoře uskutečnil neobvyklý projekt studentů Adama Dvořáčka (klavír) a Jáchyma Svobody (dirigent). Pod jeho vedením vytvořilo na 40 konzervatoristů orchestr, který v první části večera provedl s klavíristou 1. Beethovenův koncert op. 15 C dur, následován po vřelém přijetí a přestávce 1. symfonií op. 21 C dur téhož autora. Tato dvě díla nebyla vybrána náhodou; mimo jejich totožné pořadí, tóninu či společnou hravost a energii pravděpodobně zazněla společně i při své premiéře, a to pod vedením samotného Beethovena.