Koncert v barokní Huti Jakub Tasice

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Koncert v barokní Huti Jakub Tasice
Místo
Tasice u Bělé
Datum
02.06.2019
Žadatel o grant
Karta studenta – Voříšková Simona

Další doplňující informace o akci

V neděli 2.6.2019 se konala v Huti Jakub Tasice vernisáž skla a květin za doprovodu a vystoupení krásného nástroje harfy. Huť Jakub v Tasicích je výjimečně zachovalý sklářský skanzen a pořadatelé výstavy se snaží o jeho znovuzprovoznění a využití pro výrobu skla. Na výstavě, která trvá od 1.6.2019 - 30.6.2019 je tedy možné i finančně přispět na rekonstrukci a znovuotevření této sklářské huti. Při vernisáži byl pro hosty nachystán raut, krásná hudba v podání harfy a mnoho krásných expozic květin a skla naaranžovaných v prostorách tohoto úchvatného skanzenu. Vernisáž poskytla návštěvníkům mnoho druhů umění - krása skla a květin pro oči, pohlazení hudby pro uši a drobné občerstvení na chuť.