Noc kostelů

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Noc kostelů
Místo
Ronov nad Doubravou
Datum
24.05.2019
Žadatel o grant
Karta studenta – Voříšková Simona

Další doplňující informace o akci

Harfový recitál při celorepublikové akci Noc kostelů se konal v kostele sv. Kříže v malém městečku Ronov nad Doubravou. Po úvodní skladbě na zahájení koncertu vystoupil pan PaedDr. Zdeněk Sejček, bývalý ředitel čáslavského gymnázia a syn významného malíře Zdeňka Sejčka, žijícího právě v Ronově nad Doubravou, a svou přednáškou nás seznámil s velmi zajímavou historií kostela a její architektonickými prvky. Dnešní hřbitovní kostel byl před mnoha sty lety dominantou vsi Protivany, která bohužel zanikla. Kostel je původně románská stavba, během gotiky byla dostavěna presbytář a věž kostelíka je gotický. Kostel tedy čítá mnoho odlišných architektonických znaků. Na zdech kostela jsou stále dochovány malby z období renesance a v kostele je umístěno celkem asi 30 náhrobních kamenů, které dříve údajně sloužili jako podlaha, proto jsou bohužel často velmi ošlapané. Kostel je bohužel veřejnosti celoročně nepřístupný a byl otevřen pro tuto speciální událost Noc kostelů. Repertoár recitálu se skládal především z barokních skladatelů J.S. Bacha (Ave Maria, Arioso), G.F. Händela (Koncert pro harfu B-dur), ale nechyběly též známe romantické a impresionistické skladby harfisty Marcela Tourniera (Preludium č. 3 a č. 4) a Claude Debussy (Arabeska č.1, Dívka s vlasy jako len).
Účast posluchačů byla velmi vysoká, místa pro sezení byly obsazené a bohužel někteří hosté museli i stát.