Jarní koncert

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Jarní koncert
Místo
Husův sbor (bývalá synagoga), Kladno
Datum
05.05.2019
Žadatel o grant
Karta studenta - Nimburská Eliška

Další doplňující informace o akci

     Dne 5. května proběhl koncert v bývalé synagoze na Kladně. Sešlo se dost posluchačů, téměř celá synagoga byla zaplněna. Koncert zahájil Filip Kratochvíl Preludiem a fugou d moll od J.S. Bacha. Na to navázal spolu s Gabrielou Barillovou Suitou ve starém stylu od A. Schnitkeho. Já jsem poté zahrála jednu z nejznámějších sladeb pro akordeon - Zřícenou katedrálu od V. Trojana. V další části koncertu měli posluchači možnost slyšet skladby od L.A. Desyatnikova, G. Hermosy či A. Piazolly v komorním provedení akordeon - housle a také v podání akordeonového dua. Koncert jsme nakonec zakončili přídavkem - Anantangem od G. Hermosy. Myslím si, že koncert se velmi vydařil, o čemž svědčily nejen nadšené reakce posluchačů, ale i náš slib, že jsme tam ještě nehráli naposledy.