Koncert vážné hudby

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Koncert vážné hudby
Místo
Domov sv. Karla Boromejského
Datum
03.03.2019
Žadatel o grant
Karta studenta - Aneta Pávková

Další doplňující informace o akci

V neděli 3.3.2019 se uskutečnil společný odpolední koncert dvou královských nástrojů – harfy a klavíru - pro klienty Domova sv. Karla Boromejského a jejich blízké. Koncert se konal v refektáři Domova, kde nejsou kamery, které by zajistily přímý přenos do pokojů, a tak byl téměř celý zaplněn. Na harfu zahrála studentka Pražské konzervatoře Aneta Pávková a na klavír Janick Cech (Německo) a Tereza Semerádová. Program byl poskládaný tak, že se střídaly skladby pro harfu se skladbami pro klavír. V průběhu hodinového koncertu vážné hudby zazněly skladby od baroka až po současnost. Zlatým hřebem koncertu byla skladba pro harfu Barokní flamenco od Deborah Henson-Conant, která i celý koncert zakončila. Španělské rytmy vlily do srdcí posluchačů novou krev a celý koncert vykouzlil úsměv na jejich tvářích.
No.2 - 20190303_163209.jpg 
No.4 - 20190303_163812.jpg 
No.7 - 20190303_164538.jpg