Koncert dechového tria Pražské konzervatoře

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Koncert dechového tria Pražské konzervatoře
Místo
Muzeum Bedřicha Smetany
Datum
04.02.2019
Žadatel o grant
Karta studenta - Tvrdík Aleš

Další doplňující informace o akci

Dne 4.2. 2019 se v muzeu Bedřícha Smetany uskutečnil koncert dechového tria Pražské konzervatoře pod vedením prof. Ludmily Peterkové. Koncert byl věnová klasicistní hudně doplněné o sólové skladby za klavírního doprovodu prof. Michaely Prokopové-Šopíkové. V publiku nechyběl ani pravnuk Bedřicha Smetany. Publikum nešetřilo potleskem a celý večer provázela velmi přátelská atmosféra.
DSC_0204.JPGg.jpgDSC_0309.JPG