Lužickosrbský Wodzan

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Lužickosrbský Wodzan
Místo
Lužický seminář, Praha
Datum
21.02.2019
Žadatel o grant
Karta studenta - Born Adam

Další doplňující informace o akci

21. 2. 2019 se v krásném gotickém sálku pražského Lužického semináře odehrál dramaturgicky zajímavý koncert. V jeho první půlce měli posluchači možnost si vychutnat virtuozní pěvecké skladby od baroka až po romantické cigánské písně. Co u nich vzbudilo nadmíru pozitivní ohlas, byla však část druhá. V ní se staly svědky prvního pražského provedení zpěvohry Wodzan od lužickosrbského skladatele K. A. Kocora. Jednotilivé pěvecké výstupy byly doplněny klavírními mezihrami a předehrami - v podání výborné Jany Vychodilové - a proloženy čtením celého libreta v jeho českém překladu. Tento svěží počin vzbudil tak bouřlivý ohlas, že se pětice účinkujícíh dočkala potlesku ve stoje.
IMG_1303.JPG
IMG_1311.JPG