Hudební odpoledne

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Hudební odpoledne
Místo
"Tuned in", Majuba Rd. Redcar
Datum
07.11.2018
Žadatel o grant
Karta studenta - Berka Premysl

Další doplňující informace o akci

7.listopadu 2018 se v Red Car v Anglii uskutečnil koncert třech pianistů - Marie Šumníkové, Přemysla Berky a Magdaleny Ochmanové. Mladí hudebníci předvedli naprosto profesionální výkony, což publikum ocenilo obrovským potleskem. Na konci koncertu proběhl i menší seminář, kde klaviristé obecenstvu přiblížili typický život umělce.
Program koncertu byl vymyšlen tak, aby byl co nejzajímavější pro publikum. Na začátku se představilo duo ve složení Marie Šumníková a Přemysl Berka a provedli slavný Slovanský tanec e moll Antonína Dvořáka. Na pódiu je vystřídala Magdalena Ochmanová a zahrála chorální preludium Wachet auf, ruft uns die Stimme od Bacha v Busoniho úpravě. Dále se před obecenstvo vrátil opět Přemysl Berka a provedl Chopinu Fantasii f moll. Ve stejném duchu pokračovala i Marie Šumníková, která představila své pojetí Barcarolly Fis dur Fryderyka Chopina a čtvrté Intermezzo Johanesse Brahmse. Po Argentinských tancích Alberta Ginastery následovalo poslední číslo koncertu - patřilo Marii Šumníkové a Přemyslu Berkovi, kteří ukázali skvělou týmovou práci v Schubertově Fantasii f moll.