Adventní koncert

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Adventní koncert
Místo
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kralupy
Datum
19.12.2018
Žadatel o grant
Karta studenta - Závora Tomáš

Další doplňující informace o akci

Adventní čas je dobré zpříjemnit hudbou. Tři mladí umělci si připravili zajímavý program, který měli možnost vyslechnout posluchači v kralupském kostele 19. prosince.
V příjemné atmosféře zazněly skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, G. P.Telemanna nejen pro sólové varhany a flétnu, ale také v kombinaci těchto dvou nástrojů. Dále zazněl výběr Biblických písní od A. Dvořáka nebo známé Ave Maria od F. Schuberta v podání Moniky Machovičové.
Kostel byl téměř plný a účastníci sklidili dlouhý potlesk.
IMG-4412.jpg