Večerní koncert

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Večerní koncert
Místo
Christ Church, North Shields
Datum
09.11.2018
Žadatel o grant
Karta studenta - Berka Premysl

Další doplňující informace o akci

9.11.2018 proběhl v anglickém North Shields úspěšný koncert třech mladých pianistů. Nejdříve se publiku představila Magdalena Ochmanová ve skladbě od Bacha/Busoniho. Na pódiu ji pak vystřídal Přemysl Berka a provedl Chopinovu Fantasii f moll. Další výstup patřil Marii Šumníkové, která zahrála Baladu f moll taktéž od Chopina. Poté se před obecenstvo vrátila Magdalena Ochmanová s etudou od Rachmaninova a třemi argentinskými tanci Ginastery. Konec koncertu patřil Marii Šumníkové a Přemyslu Berkovi, kteří provedli výběr Dvořákových Slovanských tanců a Schubertovu Fantasii f moll. Publikum výkony ocenilo silným potleskem a po koncertě i pozitivními ohlasy.
IMG_8368.jpg
 
IMG_8386.jpg