Koncert k otevření Domova seniorů

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Koncert k otevření Domova seniorů
Místo
Domov seniorů ve Vysočanech
Datum
21.06.2018
Žadatel o grant
Karta studenta – Novotná Jolana

Další doplňující informace o akci

Akce v Domově seniorů se vydařila, důchodcům udělala hudba radost a my byli rádi, že jsme jim mohli zpříjemnit odpoledne.