Klavírní koncert - Přemysl Berka a Marie Šumníková

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Klavírní koncert - Přemysl Berka a Marie Šumníková
Místo
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Datum
17.10.2018
Žadatel o grant
Karta studenta - Berka Premysl

Další doplňující informace o akci

Klavírní koncert 17.10.2018 začal v 17:17h. Duo ve složení Marie Šumníkové a Přemysla Berky se karlovarskému publiku představilo poprvé a každou ze skladeb slovně uvedlo. Koncert sestával ze sólových a čtyřručních skladeb. Na začátek zazněly dva Slovanské tance od A. Dvořáka. Dále Marie Šumníková zahrála preludium a fugu Fis dur z druhého dílu Dobře temperovaného klavíru od J. S. Bacha. Následovala Fantasie f moll F. Chopina v podání Přemysla Berky a Barkarola v podání Marie Šumníkové. Následovala zřídka hraná skladba od F. Schuberta Fantasie f moll pro čtyři ruce. Na konec koncertu zazněl ještě Uherský tanec g moll od J. Brahmse. Pro velký úspěch duo přidalo Libertango ve své úpravě.Karlovy Vary.png
Karlovy Vary2.png