Podzimní Koncert v Kladenském zámku

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Podzimní Koncert v Kladenském zámku
Místo
Kladenský zámek, Kladno
Datum
09.10.2018
Žadatel o grant
Karta studenta - Kratochvíl Filip

Další doplňující informace o akci

Dne 9. 10. 2018 proběhl podzimní koncert v prostorách Kladenského zámku, které slouží zároveň jako galerie. Potěšující okolností byl fakt, že byla obsazena všechna místa na sezení a židle se ještě musely přidávat.
V této divácky přívětivé kulise byl posluchačům prezentován různorodý program akordeonové sólové i komorní literatury. Největší úspěch měla skladba "Flight beyond the time" od finského skladatele Petriho Makkonena. Publikum si vyžádalo potleskem přídavek a poté vyžadovalo ještě jeden (který jsem již bohužel neměl připravený). V místním periodiku vyšla o koncertě foto-reportáž.IMG_1739.JPGIMG_1789.JPGIMG_1719.JPG