Varhanní koncert studentů Pražské konzervatoře

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Varhanní koncert studentů Pražské konzervatoře
Místo
kostel Narození Panny Marie ve Štípě
Datum
16.09.2018
Žadatel o grant
Karta studenta - Březina Václav

Další doplňující informace o akci

Neděle 16. 9. přinesla krásné slunečné počasí, přesto se našlo několik desítek příznivců varhanní hudby, kteří si přišli poslechnout koncert studentů Pražské konzervatoře Alfreda Habermanna a Václava Březiny.
Na úvod zazněla Bachova monumentální Toccata a fuga "Dórická", následovaná několika jeho dalšími skladbami. Posluchači měli možnost poslechnout si i starší hudbu, a sice jednu z Toccat Georga Muffata. Romantickou tvorbu reprezentovalo několik částí ze sonáty Josepha Reinbergera a nechyběla ani moderna - Nedělní hudba od Petra Ebena. Publikum ocenilo výběr skladeb, který zasahoval do více hudebních období, stejně jako mluvený komentář mezi skladbami, při kterém se dozvědělo různé zajímavosti o skladatelích i jejich dílech.
foto1.jpg     foto2.jpg    foto4.jpg