Nastudování sextetu Praharphona (K. Mařatka)

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Nastudování sextetu Praharphona (K. Mařatka)
Místo
Pražská konzervatoř
Datum
01.03.2018
Žadatel o grant
Karta studenta - Šandera Jakub

Další doplňující informace o akci

"Dílo bylo provedeno 11.4.2018 na výročním koncertě Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách. Koncert byl natáčen a sál byl plný zvědavých posluchačů.
Koncertu ovšem předcházela velmi intenzivní příprava smyčcového kvartetu, složeného ze studentů Pražské konzervatoře, trvající půl roku. Díky konzultacím s profesory a autorem skladby jsme se naučili mnoho technik interpretace moderní a současné hudby. Děkujeme za příležitost a podporu se dlouhodobě věnovat tomuto projektu.

 


Smyčcové kvarteto ve složení:

I. housle: Tereza Horáková
II. housle: Kateřina Kratochvílová
viola: Jakub Šandera
violoncello: Juraj Škoda"