Nová česká hudba

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Nová česká hudba
Místo
Kaple JPM Kamenné Žehrovice
Datum
23.03.2018
Žadatel o grant
Karta studenta - Kratochvíl Filip

Další doplňující informace o akci

Koncert ve vyprodané Kapli Jména Panny Marie proběhl v příjemné atmosféře. Při nedávné rekonstrukci této kaple byl brán zřetel na akustiku, což bylo znát. Na kocertě zazněly soudobě skladby J. Lukeše a M. O. Štědroně. Kromě těchto českých novinek zazněly také skladby J. P. Rameaua, A. Piazzoly, P. Picchia či P. Ituraldeho. Určitě se nejedná o náš poslední koncert v tomto krásném prostoru.
 Koncert.jpg   Koncert2.jpg