Pocta klasikům (J. Haydn, W. A. Mozart)

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Pocta klasikům (J. Haydn, W. A. Mozart)
Místo
Praha, HAMU, Sál Bohuslava Martinů
Datum
20.05.2018
Žadatel o grant
Karta studenta – Geislerová Denisa

Další doplňující informace o akci

Dne 20.5. 2018 jsem uspořádala koncert s názvem Pocta klasikům. Plánování tohoto projektu trvalo několik měsíců a bylo velice náročné na organizaci, jelikož mým záměrem bylo představit publiku líbivý, ale také náročný program. Jak už z názvu vyplývá, koncert byl zaměřen na klasicistní hudbu, konkrétně komorní tvorbu Josepha Haydna a orchestrální dílo W. A. Mozarta. Jsem vděčná, že se projekt uskutečnil podle plánu a že jsem měla možnost si zahrát s kolegy, kamarády i poznat další muzikanty. Tímto koncertem jsem si splnila sen zahrát si sólově s doprovodem orchestru a byl to pro mne nevšední zážitek.