Pěvecký koncert v Havlíčkově Brodě

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Pěvecký koncert v Havlíčkově Brodě
Místo
ZUŠ J. V. Stamice, Havlíčkův Brod
Datum
24.05.2018
Žadatel o grant
Karta studenta - Born Adam

Další doplňující informace o akci

Nově zrekonstruovaný sál ZUŠ J. V. Stamice v Havlíčkově Brodě dne 24. 5. 2018 rozezněly písně a árie napříč staletími v podání pětice studentů klasického zpěvu. Více než hodinový program zahrnoval jak sólová vystoupení, tak dueta a vyvolal bouřlivý potlesk a velmi kladnž ohlas u pozitivního a responzivního publika. Myslím, že můžeme říct, že si tento koncert všichni zúčastnění skutečně užili.
DSC_0323.JPG
DSC_0336.JPG
DSC_0346.JPG