Klavírní recitál - Přemysl Berka

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Klavírní recitál - Přemysl Berka
Místo
Sál Martinů, Malostranské náměstí
Datum
14.03.2018
Žadatel o grant
Karta studenta - Berka Premysl

Další doplňující informace o akci

14.března 2018 měli vyznavači klasické hudbymožnost poslechnout si Přemysla Berku při celovečením recitálu v Sále Martinůna Malé Straně. Program začal Schubertovou a moll sonátou D 784 s tragickoutématickou. Díky její závažnosti, hloubce a délce by se začátek koncertu dalpřirovnat ke skoku do vody spíše než k postupnému otužování. Po jejímdramatickém finále kaskády dvojitých kontrapunktických oktáv čekal publikumvelice kontrastní bod programu a sice několik měsíců z Čajkovského Ročníchdob. K poetické hudbě si mohli posluchači číst z tištěného programubásně ke každému z měsíců, které byly převzaty z prvního vydání not. Krátkýtext seznamující posluchače s konkrétními skladbami byl klavíristoupřipraven ke každému bodu programu. Po přestávce pokračoval program veliceznámou Beethovenovou cis moll sonátou, známou pod názvem Měsíční. Po jejímstrhujícím konci, přisly na řadu dvě Brahmsova intermezza, která v kontrastus třetí větou sonáty oplývaly klidem. Následovala balada g moll odstejného autora a nakonec balada d moll, nazývana Edward. Posluchačsky vděčnéĎáblovo našeptávání od S. Prokofieva v hřmotném a virtuozním styluukončilo program recitálu. Následovaly tři přídavky: Chopinova etuda es dur,op. 10 č. 11, Básník vypráví z Schumanova cyklu Dětských scén a nakonecpřekvavipivý čtyřruční přídavek z cyklu Slovanských tanců A. Dvořáka,konkrétně op.46 č.7 c moll s názvem Skočná. Čtyřruční přídavek bylproveden ve spolupráci s mladou klavíristkou Marií Šumníkovou.