Klavírní recitál - Marie Šumníková, Přemysl Berka

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Klavírní recitál - Marie Šumníková, Přemysl Berka
Místo
ZUŠ Třinec - Bystřice
Datum
28.02.2018
Žadatel o grant
Karta studenta - Šumníková Marie

Další doplňující informace o akci

Recitál Marie Šumníkové a Přemysla Berky v Bystřici se těšil mimořádné účasti, kterou svou perfektní organizací koncertu zajistil Petr Vondráček, ředitel Bystřické pobočky ZUŠ Třinec. Publikum se o klavíristech mohlo seznámit formou životopisů, které byly součástí vytištěných programů. Koncert začala Marie Šumníková preludiem a fugou c moll J. S. Bacha, pokračovala 1. větou Beethovenovy sonáty As dur op.110. Následoval Přemysl Berka se sonátou cis moll "Měsíční", po které zazněla první společná skladba a sice Uherský tanec no.1 J. Brahmse. Po té byly zahrány dva měsíce z cyklu Roční doby od Čajskovského, Chopinova Balada f moll a koncert byl zakončen dvěma Slovanskými tanci Antonína Dvořáka, e moll a c moll. Pro velký úspěch byl zahrán ještě odlehčující přídavek - Kmotr Vávra Aloise Sarauera v úpravě pro 4 ruce.