Vánoční koncert pro seniory

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Vánoční koncert pro seniory
Místo
Dům seniorů Ďáblice
Datum
13.12.2017
Žadatel o grant
Karta studenta - Rojko Jakub

Další doplňující informace o akci

Dne 13.12. 2017 se uskutečnil Vánoční koncert v domově seniorú v Ďáblicích. Publiku se představili jak hudebnící, tak herci i tanečníci. Nechyběly i edukativní prvky, ve kterých jsme publiku přiblížili své nástroje i skladby. Nechyběl závěrečný zpěv vánočních koled. Celé odpoedne se neslo ve velmi příjemné a vřelé atmosféře ze strany diváků i vedení domova seniorů.
ADVENTNÍ KONCERT - DS DÁBLICE PRAHA 8, 13.12.2017 ÚVOD 1A  IMG_5206.jpg  ADVENTNÍ KONCERT - JAKUB ROJKO - DS SENIORŮ PRAHA 8 IMG_5214.jpg  ADVENTNÍ KONCERT - DS DÁBLICE - PRAHA 8 - 2017 - ALEŠ TVRDÍK - ÚVOD IMG_5209.jpgADVENTNÍ KONCERT - DS DÁBLICE PRAHA 8 - 2017 JAKUB ROJKO  IMG_5210.jpg