Adventní koncert

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Adventní koncert
Místo
kostel sv. Martina, Třebíč
Datum
10.12.2017
Žadatel o grant
Karta studenta - Machovičová Monika

Další doplňující informace o akci

 V neděli 10. prosince měli poluchači v kostele sv. Martina v Třebíči možnost vyslechnout zajímavý koncert složený nejen ze skladeb, ale i úryvků textů.
V koncert představil skladby pro sólové varhany od Johanna Sebastiana Bacha, J. C. F. Fischera nebo Felixe Mendelssohna. Houslové party skladatelů G. F. Händela a H. Bibera přednesla Marie Hasoňová s doprovodem Alfreda  Habermanna. Skladby byly proloženy různými texty, které se váží k adventní době např. k zvěstování Panně Marii, s čímž souvisela i Růžencová sonáta H. Bibera č. 1.
Doufáme, že se koncert líbil a že jsme posluchače příjemně naladili na adventní dobu.
DSC_0351.jpg   DSC_0354.jpg