Vánoční vystoupení v domově pro seniory

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Vánoční vystoupení v domově pro seniory
Místo
Chrudim, Senior
Datum
22.12.2017
Žadatel o grant
Karta studenta – Voříšková Simona

Další doplňující informace o akci

V pátek 22.12.2017 jsme si udělali vánoční besídku v Domově pro seniory a lidi se zvláštním režimem. Bylo to velmi milé setkání, sešlo se nás celkem na 40 lidí, mezi kterými byli nejen obyvatelé SeniorCentra, ale také jejich přátelé a rodina. Vánoční program jsem začala uvedením 3 klasických kusů pro harfu od Claude Debussyho - Arabesque č. 1, Alphonse Hasselmanse - La Source a Marcela Tourniera - Preludium č. 4.  
Poté jsem chtěla uvést pár koled pro navození vánoční atmosféry a následně zahrát ještě pár klasických děl. Když jsem ale viděla, jakou radost dědečkům a babičkám udělaly vánoční koledy, potěšilo mě udělat jim hezký skutek. Senioři neváhali a ihned při první koledě se přidali, zpívali, pobrukovali a bylo na nich vidět dojetí. Překvapilo mě, že v publiku sedělo i pár schizofrenních seniorů, a i přesto při znění vánočních koled si zazpívali s ostatními a na slova i melodii si vzpomněli.
Z dojatých tváří s radostnými úsměvy usuzuji, že vánoční vystoupení mělo velmi velký úspěch a publikum bylo vděčné. Škoda, že není více příležitostí připravit pro seniory program, kdy by bylo možné, aby se zapojili do podobného vystoupení a měli z něj radost. Nebýt jejich zapojení se zpíváním, vystoupení by nemělo takovou atmosféru, jakou bylo možné zažít. Ráda bych doporučila všem hudebníkům, udělat si alespoň před Vánoci chvilku času a jít zahrát někomu, kdo obyčejně nemá příležitost podobné vystoupení navštívit, jistě to ocení.