Koncert dobrovolníkům

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Koncert dobrovolníkům
Místo
Kaple fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Datum
21.11.2017
Žadatel o grant
Karta studenta - Kratochvíl Filip

Další doplňující informace o akci

Dne 21. 11. 2017 proběhlo v kapli fakultní nemocnice Královské Vinohrady poděkování dobrovolníkům, v rámci kterého jsem představil koncertní repertoár klasického akordeonu. Této akce se zúčastnilo několik desítek posluchačů. Repertoár jsem přizpůsobil atmosféře akce a místa. Zazněly jak originální skladby, tak i transkripce.
Ohlas mého vystoupení byl pozitivní. S dobrovolnickým centrem jsme se domluvili na pokračování spolupráce.