Svatováclavský koncert

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Svatováclavský koncert
Místo
Evangelický kostel, Náchod
Datum
05.10.2017
Žadatel o grant
Karta studenta - Grebeníčková Karolína

Další doplňující informace o akci

Při příležitosti státního svátku jsme se rozhodli uspořádat koncert v evangelickém kostele v Náchodě.
Na programu byla převážne hudba barokní. Zazněly skladby od velikánů J. S. Bacha, G. F. Händela, ale i českých mistrů - J. F. N. Segera a J. C. F. Fischera. Skladby pro sólové varhany byly prokládány ariemi například z Händelova nejznámějšího oratoria Mesiáš v podání Karolín Grebeníčkové. Na varhany ji doprovodil Alfred Habermann. Program doplnily i skladby soudobých skladatelů. Zazněla Ave Maria od profesora Pražské konzervatoře M. Novenka nebo Cesta ticha od L. Sluky. Závěr koncertu se nesel ve znamení romantismu a J. G. Rheinbergera, z jehož díla zazněly dvě věty z první sonáty pro varhany.
I přes nepřízeň počasí se koncert  vydařil a skromnější publikum dalo o to větší potlesk.