Oživení postindustriálních prostor

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Oživení postindustriálních prostor
Místo
Důl Mayrau, Vinařice u Kladna
Datum
10.09.2017
Žadatel o grant
Karta studenta - Kratochvíl Filip

Další doplňující informace o akci

Dne 10. 9. 2017 proběhla v aule skanzenu dolu Mayrau ve Vinařicích u Kladna vernisáž. Vystaveno je zde dílo Milici Gedeónové, skvělé scénografky a zároveň dlouhodobé pedagožky kladenské základní umělecké školy. Právě ve spolupráci s kladenskou ZUŠ vystoupil na vernisáži kladenský akordeonista a student Pražské konzervatoře Filip Kratochvíl. Kromě náhodných návštěvníků výstavy byla přítomna i řada hudebních pedagogů.
Na vernisáži zazněly skladby F. Angelise a D. Scarlattiho. Ty byly doprovozeny několika slovy o koncertním akordeonu a jeho repertoáru. Atmosféru vystoupení podtrhoval autentický prostor skanzenu dolu Mayrau a přívětivá akustika. Tato akce byla také snahou oživit tento poněkud zapomenutý prostor a podnítit diskuzi o jeho dalším využití.
Díky vystoupení na této akci jsem získal několik zajímavých kontaktů a možnost podílet se na dramaturgii některých nadcházejících akcí