Prázdninový koncert

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Prázdninový koncert
Místo
kostel sv. Petra a Pavla, Praha
Datum
30.07.2017
Žadatel o grant
Karta studenta - Machovičová Monika

Další doplňující informace o akci

Poslední červencový nedělní podvečer byl ve vyšehradské bazilice věnován klasické hudbě.
Na programu pro posluchače byly připraveny skladby od Johanna Sebastiana Bacha, Césara Francka, Josefa Rheinbergera
a dalších, které zazněly v podání Moniky Machovičové a Alfreda Habermanna. Zazněly nejen díla pro zpěv a varhany, ale také sólové varhanní kusy.
Účast na koncertě byla až překvapivě hojná a my se těšíme na další akce.