Koncert při příležitosti Dnů města

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Koncert při příležitosti Dnů města
Místo
kostel Nejsvětější Trojice, Dobříš
Datum
20.05.2017
Žadatel o grant
Karta studenta - Vtípilová Anna

Další doplňující informace o akci

Při příležitosti Dnů města jsme chtěli, aby si lidé při návštěvě kostela mohli poslechnout i hudbu. Proto jsme uspořádali malý koncert, který byl přístupný celé veřejnosti.
Úvodem koncertu zazněla Toccata od Bohuslava Matěje Černohorského, na kterou navázala skladba od Johanna Sebastiana Bacha pro sólové violoncello. Posluchači měli možnost vyslechnout také Sonátu pro housle a varhany, kterou napsal Antonio Vivaldi nebo Ave Maria od Charlese Gounouda. Zazněly také suita pro varhany od Josefa Caspara Ferdinanda Fischera, kde byly představeny různé tance. Koncert uzavíraly dvě skladby od pražského varhaníka a skladatele Josefa Ferdinanda Norberta Segera.
Účast posluchačů byla hojná a my se těšíme na další příležitost, kdy budeme moci ukázat nový program.