Minikoncert na kůru

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Minikoncert na kůru
Místo
kostel sv. Ignáce, Praha
Datum
22.04.2017
Žadatel o grant
Karta studenta - Lukáš David

Další doplňující informace o akci

V sobotu 22. dubna v 19 hodin jsme se sešli na kůru kostela sv. Ignáce v Praze na Karlově náměstí. Tento - snad můžeme říci - již tradiční koncert má poslucháčům představit nejen krásu varhanní literatury, ale především jim dát možnost vidět interprety přímo při akci.
Úvodem koncertu zazněla skladba od Césara Francka Piéce Heroique. Franck je hlavním představitelem symfonického stylu, a proto jsme na tomto nástroji mohli ukázat rafinovanost v jeho skladbách. Hned poté se měli poluchači možnost zaposlouchat do Fugy od Johanna Sebastiana Bacha, na kterou navazovala klidná věta z 6. sonáty Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Dílo Mendelssohna bylo představeno i na další skladbě a to třetí sonátě. Na koncertě nesměla chybět ukázka z díla Petra Ebena, od jehož úmrtí letos uplyne 10 let. Koncert "orámovala" další skladba z pera Césara Francka a to Chorál a moll.
Po koncertě následovala prohlídka varhan. Posluchači byli velmi spokojení a my doufáme, že se za rok opět setkáme na kůru kostela.